Maria Gustafva, HQKN, 428

Basfakta:
 • Svensk signal: HQKN
 • Svenskt reg. nr.: 428
 • Längd: 54,10 fot
 • Bredd: 17,4 fot
 • Djup: 7,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 23,2 svåra läster
  • 1853: 19,97 svåra läster
  • 1866: 14 nyläster eller 46,50 regisiterton
  • 1877: 46,76 ton
  • 1884: 47,06 registerton
  • 1898: 42,32 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1839
Byggd i Viken för skepparen Magnus Wiberg i Laholm och som ensam ägare även var huvudredare. Fartygets hemort troligen Laholm.
Första fribrev utfärdat 1839-09-25.

1842-03-24
Ägaren ändrar fartygets hemort till Viken. Inga ändringar övrigt.

1853-05-17
Ett partrederi i Helsingborg med sjökapten Petter Nilsson som huvudredare är nya ägare. Hemort blir Helsingborg.

1861-02-22
Sjökaptenen Lars Nilsson Lock i Falkenberg köper ensam fartyget och blir fartygets huvudredare. Ny hemort blir Falkenberg.

1871-02-27
Skepparen Martin Jönsson i Mellby blir huvudredare för ett partrederi i Mellby vilka blir fartyget nya ägare. Ny hemort blir Mellby.

1872-03-07
Ett partrederi i Nöbbelöv köper nu fartyget och utser skepparen Ola Nilsson Brandt till huvudredare. Simrishamn blir fartygets nya hemort.

1881-03-07
Efter ägarförändringar i partrederiet utses sjömannen Jeppa Henricksson i Nöbbelöv till ny huvudredare. Hemort Simrishamn kvarstår.

1893-03-30
Fartygets hemort ändras till Brantevik. Inga övriga ändringar.

1895-02-12
Fartyget köps ensam av Elisabeth Dam i Oskarshamn för 370 kronor. Fartygets nya hemort blev Oskarshamn.

1896-03-31
Kronolänsman Josef Valentin Malmberg i Humlekärrshult i Döderhult blir för 575 kronor ny ensam ägare och huvudredare. Hemort kvarstår.

1898-06-23
Ett partrederi i staden köper nu fartyget och utser handlaren Karl Vilhelm Sandell i Manketorp i Döderhult till ny huvudredare. Hemort oförändrad.

1900-05-10
Handlaren Gustaf Nilzén i Oskarshamn är för 1500 kronor ny ensam ägare och tillika huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1903-01-17
Ägaren meddelar kommerskollegium att fartyget förändrats till pråm och därför skall utgå ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.