Elisabeth Dam

Personuppgifter:

Född 1882-09-15 i Oskarshamn. Föräldrar var handlaren och skeppsmäklaren Karl Anker Dam och hans hustru Hulda Amanda Landberg.

Vigs i Oskarshamn 1906-12-27 med ingenjören Knut Henrik Allan Werdenhoff från Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Flyttar från Oskarshamn 1906-12-29 till sin make i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Avlider 1932-02-22 på adress Nybrogatan 61 i Hedvig Eleonoras församling i Stockholm.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har ej hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har ej hittats.

Huvudredare:

Noterbart är att Elisabeth Dam vid tiden när hon anges som huvudredare var omyndig och att hennes far Karl Anker Dam i praktiken var den som iklädde sig rollen som huvudredare.

TidsperiodFartygets namnTypHemort
1895-96Maria GustafvaJaktOskarshamn
1896-97ElisabethSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus