Svalan, HDVS

Basfakta:
 • Svensk signal: HDVS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71,30 fot
 • Bredd: 24,80 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 41 svåra läster
  • 1866: 30,5 nyläster eller 96,15 registerton
  • 1872: 33 nyläster eller 102,91 registerton
  • 1876: 83,88 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1858
Byggd på Väddö av Johan Bergham och Fredrik Cederberg för hemmansägaren och skepparen Anders Pettersson. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort troligen Väddö.
Första fribrev utfärdat 1/10 1858.

1870-05-02
Ett partrederi i Kalmar med skepparen Alfred Petersson som huvudredare är för 3000 kronor nya ägare till fartyget. Ny hemort Kalmar.

1871-03-23
Fartyget köps av ett partrederi i Mönsterås där skepparen Alfred Petersson utses till huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1872-05-07
Rederiet låter skeppsbyggmästaren C. J. Jonsson förbygga fartyget på varv i Mönsterås. Ingen ändring av fartygets hemort eller huvudredare.
Ny mått anges till:

 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 25,5 fot
 • Djupgående: 8,5 fot

1880-10-21
Under hård storm på resa från Mönsterås mot Wismar med en last av bräder strandade fartyget vid Rethwisch på tyska kusten mellan Warnemünde och Heiligendamm och blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Dagligt Allehanda 1880-11-18