Ariel, JBGQ, 225

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Tysk signal: INHF
  • Svensk signal: JBGQ
  • Svenskt reg. nr: 225
  • Längd: 29,18 meter
  • Bredd: 6,50 meter
  • Djupgående: 3,73 meter
  • Dräktighet: 167,98 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Fartyget är byggd på varv i Elsfleth, Tyskland.

1892-04-11
Inköpt i Stettin, från rederiet Wallis & Sohn i Barth, Tyskland till Sverige av ett partrederi med fyra deltagare i Oskarshamn och med konsuln Adolf Lundberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn. Rederiet fick interimsfribev av generalkonsulatet i Stettin 11/4 1892 och det ordinarie fribrevet 14/6 1892.

1898-09-22
Fartyget säljs till Stockholms Transport och Bogserings AB. Ny hemort blir Stockholm.

1898-09-22
Direkt vid köpet anger det nya rederiet att fartyget blivit avriggat och förändrat till lastpråm på Ekensberg varv och att det därmed skall utgå ur registret.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.