Ingrid, HRBM

Basfakta:
 • Svensk signal: HRBM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 26,16 meter
 • Bredd: 6,88 meter
 • Djupgående: 3,26 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 130,96 registerton
  • 1888: 135,72 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1864
Byggd i Lerwick i Skottland. Tidigare namn Veranda.

1882-04-14
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med vice konsuln Adolf Lundberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Fribrev utfärdat enligt ovan.

1885-04-15
Handlaren Axel Lundgren köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort som tidigare.

1886-10-05
Nu köps fartyget av lantbrukaren Gustaf Ekström som då blir huvudredare. Hemort oförändrad.

1887-07-15
Tidigare huvudredare säljer andel av fartyget varför det nu redas av ett partrederi. Ingen ändring av hemort eller huvudredare.

1890-02-07
Ett nytt partrederi i Oskarshamn förvärvar fartyget och som huvudredare utses skepparen Olof Fredrik Sandin i Oskarshamn. Hemort kvarstår.

1893-11-23
Enligt generalkonsuln i Middlesbrough så såldes fartyget på en offentlig auktion till Norge efter att blivit beslagtaget p.g.a skuld.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev