Carl Gustaf

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 79,27 fot
 • Bredd: 22,25 fot
 • Djup: 8,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 49,85 svåra läster
  • 1859: 52,5 svåra läster
  • 1863: 30,24 nyläster
  • 1869: 32 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1858
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O L Nordström för ett partrederi på orten med handlaren Nils Johan Nilsson i Mönsterås som huvudredare. Fartygets hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 10/8 1858.

1863-07-07
Handlaren Hans Henrik Cornelius i Gamleby köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Gamleby.

1874-04-14
Under resa från Gamleby mot Lübeck med en last av plankor strandade fartyget i närheten av Bøtø på Falster och blev vrak. Besättningen räddades..

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Västerviks Veckoblad 1874-04-18