Excellensen Posse, HRCT/SFVD, 519

Bild från Sjöhistoriska Museet. Okänd fotograf/AB Lagrelius & Westphal. Här som Elias Sehlstedt.
Basfakta:
 • Svensk signal: HRCT/SFVD
 • Svenskt reg. nr: 519
 • Längd: 36,44 meter
 • Bredd: 5,96 meter
 • Djupgående: 3,08 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 189,37 registerton
  • 1891: 237,56 registerton
  • 1900: 223,63 registerton
  • 1919: 194,28 registerton
 • Riggning/typ: skrufångfartyg
Historik:

1882
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge 170 av ingenjören Carl Gustaf Hasselbom för AB Kontinenten i Ystad. Som huvudredare utsågs handlaren Herman Pson Gussing i Ystad. Hemort Ystad.
Första fribrev utfärdat 2/6 1882.

1884-04-07
Fartyget säljs till Ångfartygsbolaget Norrland i Härnösand. I Sveriges skeppslista för 1885 anges att fartyget nu döpts om till “Elias Sehlstedt” och med E. R. Lundsten som huvudredare. Hemort Härnösand. (Fribrev saknas).

1891-09-07
Efter att rederiet låter fartyget genomgå större reparationer på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm utfärdar kommerskollegium 7/9 1891 nytt fribrev. I övrigt inga ändringar.

1893-05-05
Fartyget köps av Rederi AB Norrland i Härnösand. Tidigare huvudredaren Erik Reinhold Lundgren som ingår i det nya företaget får fortsatt förtroende som huvudredare. Hemort som tidigare, Härnösand.

1903-09-16
Till ny huvudredare utses Herman Robert Ramström. Inga övriga ändringar.

1914-01-28
Stockholms Rederi AB Svea köper fartyget och som huvudredare utses verkställande direktören Axel Hjalmar Blomberg. Ny hemmahamn blir Stockholm.

1919-08-16
Rederiet genomför en ombyggnad och förändring av fartyget till lastångare och i samband med detta namnändras det till “Nörve“. Inga övriga ändringar. Nytt certifikat vid datum ovan.

Bild från Sjöhistoriska Museet. NÖRVE på Södra Waxholmsfjärden mot Ramsösund den 10.7.1927.
Bild från Sjöhistoriska Museet.

1935-05-22
Rederiet meddelar Kommerskollegium att fartyget skrotats och skall därför utgå ur fartygsregistret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”.