Rapid, HCNG, 2002

Basfakta:
 • Svensk signal: HCNG
 • Svenskt reg. nr: 2002
 • Längd: 84 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 34 nyläster eller 107,35 registerton
  • 1876: 100,73 registerton
  • 1897: 99,99 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1868
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Nils Mauritz Wijkman i Figeholm som även var huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 5/10 1868.

1870-08-08
Sjökaptenen Johan Henrik Hultman i Karlshamn köper ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Karlshamn.

1872-03-26
Ett partrederi i Karlshamn blir nya ägare till fartyget. Rederiet utser handlaren och sjökaptenen Fritz Henrik Harms till ny huvudredare. Hemorten Karlshamn kvarstår.

1875
Sveriges skeppslista anger att fartyget detta år är hemmahörande i Ystad. Det går ej att verifiera detta i form av fribrev. Karlshamns sjömanshus fartygsrulla för året anger att det är hemmahörande i Karlshamn och att på- och avmönstring skedde i Karlshamn.
Detta tyder på att skeppslistans information är felaktig och kan ha förväxlats med ett annat fartyg med namnet Rapid tillhörande Ystads sjömanshus.

1876-04-25
Ett partrederi i Åhus med Åboen Nils Svensson i Olsenäs som huvudredare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Åhus.

1886-04-05
Inköpt till ett partrederi i Simrishamn med skepparen Ola Thomasson som huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1900-04-06
Ett partrederi i Simris med lantbrukaren Per Jönsson som huvudredare är de nya ägarna till fartyget. Simris blir ny hemort.

1904-03-17
Skepparen Johan Anderberg i Brantevik blir huvudredare i ett partrederi i Brantevik som köper fartyget. Ny hemort Brantevik.

1912-11-17
Under resa från Räfsö mot Mariager med en last av trä övergav besättningen fartyget i sjunkande tillstånd efter kollision med briggen Spekulation från Slite. Fartyget inbogserades till norra hamnen på Christiansö där det kondemnerades som vrak 1/12 1912.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och Registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Dansk Søulykke-statistik
 4. Trelleborgstidningen 1912-11-19