Kronan (b 1837)

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 67,50 fot
  • Bredd: 20 fot
  • Djupgående: 8,30 fot
  • Dräktighet:
    • 1841: 19,65 svåra läster
  • Riggning/typ: kutter/skonare
Historik:

1837
Byggd, troligen som kutter, på Tokö, Mönsterås av skeppsbyggmästaren Sven Svensson för skepparen Nils Löfström på Lövö, Ålem. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort troligen Lövö, Ålem.
Ägaren låter skeppsbyggmästaren P. Ljungdahl förbygga fartyget på Lövö i Ålem 1841.
Första fribrev utfärdat 18/4 1843.

1851-05-19
Fartyget köps av handhandlaren Lars Magnus Larsson i Mönsterås. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Mönsterås.

Fartygets slutliga öde ej känt.
Ytterligare fribrev finns ej definierade varför fartygets vidare öden ej kan beskrivas.

Har du upplysningar som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsliggare