Anna Wilhelmina, HFKV, 2153

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HFKV
  • Svenskt reg. nr.: 2153
  • Längd: 72,42 fot
  • Bredd: 21,20 fot
  • Djup: 8,37 fot
  • Dräktighet: 43,25 svåra läster, 27 nyläster eller 85,89 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Gävle av skeppsbyggmästaren J. G. Berg för greven Carl de Geer. Om han var ensam ägare eller deltog i ett partrederi framgår ej. Hemmahamn och huvudredare framgår ej då det saknas fribrev från tiden.

1862-10-01
Nu ägs fartyget av ett partrederi i Gävle där sjökaptenen Carl Gustaf Mauritz de Jounge är huvudredare. Hemort Gävle.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1864-10-03
Handlaren Johan Daniel Björkegren i Simrishamn blir för 2.005 Rd Rmt ny ensam ägare och huvudredare. Hemort Simrishamn.

1870-07-30
Nu registreras fartyget på ett partrederi i Timmernabben med handlaren Sven Olsson som huvudredare. Hemort blir Timmernabben. Rederiet låter skeppsbyggmästaren O. L. Nordström förbygga fartyget i Timmernabben under 1871.

1891-04-21
Skepparen Carl Alfred Sjögren från Figeholm köper fartyget ensam och blir då även huvudredare. Hemort Figeholm.

1896-04-28
Ett partrederi i Flivik, Misterhult med hemmansägaren Johan Petter Andersson som huvudredare är för 1.850 kronor nya ägare. Ny hemort blir Flivik.

1904-??
Handlaren Oscar Nicolaus Lagerstedt i Stockholm köper fartyget och förändrar det till pråm. Tidpunkt för detta kan inte utläsas ur Certifikatet. Det intygas till Kommerskollegium från Lagerstedt 31/12 1904 dvs efter det att nästa köpare meddelar kommerskollegium att han förvärvat pråmen

1904-11-01
Sågverksägaren Carl Erik Jansson i Elmsta, Väddö meddelar att han är ny ägare till pråmen Anna Wilhelmina.

1906-04-20
Ägaren meddelar Kommerskollegium att pråmen Anna Wilhelmina blivit upphuggen.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat