Alma

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 80,82 fot
  • Bredd: 22,65 fot
  • Djupgående: 8,75 fot
  • Dräktighet: 53,09 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Oskarshamn och med handlaren Jonas Adolf Löfgren som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 6/6 1856.

1862-04-15
Ett partrederi i Kalmar köper fartyget och där konsuln P E Kreuger agerar som huvudredare för handelsfirman P E Kreuger & Jennings i Kalmar. Fartygets nya hemort blir Kalmar.

1863-04-21
Fartyget köps av skepparen Jonas Lindgren i Höganäs som blir ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Höganäs.

1863-12-08
Under resa från Stockholm mot Hull med en last av järn sjönk fartyget utanför Fredrikshald i Norge. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev
  2. Engelholms Veckoblad 1863-12-24
  3. Stockholms Dagblad 1864-01-07