Helios, JGRN, 2965

Basfakta:
 • Tysk signal: MCPT
 • Svensk signal: JGRN
 • Svenskt reg. nr: 2965
 • Längd: 33,56 meter
 • Bredd: 8,68 meter
 • Djupgående: 5,11 meter
 • Dräktighet:
  • 1896: 324,49 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1867
Byggd i Rostock av skeppsbyggmästaren O. Ludvig.

1894-95
Fartyget redas/ägs av Albr. Kessel i Rostock.

1896-11-19
Fartyget köps in till Sverige från Albr. Kessel i Rostock för 11.000 Riksmark av vice konsuln Christian Theodor Linnell i Oskarshamn som äger fartyget själv och blir då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1901-01-29
Ett partrederi med nio deltagare i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses sjökapten Per August Olsson i Oskarshamn. Hemort som tidigare.

1903-11-21
Under resa West Hartlepool – Varberg med en last av kol sjönk sannolikt fartyget i den svåra stormen i Nordsjön mellan 21-23 november varvid hela besättningen på 9 man drunknade. Teorier om eventuell översegling som olycksorsak förekom efter haveriet.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 1903-12-05
 4. Lloyds Register