Iris

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 83,8 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djupgående: 10,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 65,64 svåra läster
  • 1862: 56,16 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1860
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Per Deurell som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 1860-10-31.

1863-10-31
Under resa från Leith mot Oskarshamn med en last av stenkol sökte fartyget nödhamn för storm och tjocka med stötte på grund och slogs sönder på nordvästra udden av Vinga. Endast två jungmän av besättningens sju man kunde räddas av fyrmästaren på Vinga.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Calmarposten 1863-11-18