Nils, HDTF, 690

Basfakta:
 • Svensk signal: HDTF
 • Svenskt reg. nr.: 690
 • Längd: 58,20 fot
 • Bredd: 21,05 fot
 • Djup: 7,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1863: 26,35 svåra läster eller 15,18 nyläster
  • 1866: 18 nyläster eller 58,34 registerton
  • 1886: 55,88 registerton
  • 1895: 50,81 registerton
  • 1916: 51,11 registerton
 • Riggning/typ: slup/galeas/skonare
Historik:

Fartyget är byggt okänt år och av okänd byggmästare i Roslagen

1863
Fartyget förbyggs i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Brandting för handlaren Gustaf Reinhold Brandting i Oskarshamn. Fartyget såldes troligen under förbyggnaden till ett partrederi i staden för 2200 riksdaler riksmynt och med sjökaptenen Anders Magnus Sohlberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn. Fartyget namnändrades troligen efter övertagandet från Albertina till Nils.
Första fribrev utfärdat 9/12 1863.

1866-04-04
Efter förändringar i rederiet så utses handlaren Gustaf Petersson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1870-04-14
Sjökapten Johan Erik Hagström i Oskarshamn blir ny ägare och huvudredare till fartyget där hemort Oskarshamn kvarstår..

1873-04-23
Ett partrederi i Figeholm med skepparen Sven Anders Oskar Andersson som huvudredare blir fartyget nya ägare. Hemort Figeholm.

1874-03-21
Fartyget är registrerat på C. G. Jansson i Västervik enligt Västerviks sjömanshus fartygsregister.

1874-77
Någon gång under perioden så ägs fartyget av C. J. Karlsson i Västrum. Fartygsregistret anger ej tidpunkt för registreringen.

1877-11-13
Fartyget tillhör nu P. W. Andersson på Vinö i Misterhult.

1881
Fartyget namnändras till Atlantic.

1886
Ägaren låter skeppsbyggmästare Carl Pettersson förbygga fartyget på Vinö i Misterhult och troligen omtacklas det till galeas.

1893
Fartyget riggas om till skonare.

Notera att från 1874 fram till utfärdandet av Certifikatet 1893 så saknas fribrev och att Västerviks sjömanshus fartygsregister är något summariskt utformad varför historiken kan vara föremål för tolkningar.

1893-09-15
Nationalitets- och registreringscertifikatet visar att skepparen Johan Oskar Andersson på Stora Askö är huvudredare i det partrederi som nu står som ägare till fartyg vars hemort är Östra Ed.

1910-05-11
Förändring i rederiet gör att som ny huvudredare utses sjömannen Oskar Bernhard Ekström i Ytterby. Hemort troligen Östra Ed.

1916-06-15
Fartyget köps av handlaren Ryno Båge i Stockholm och som ensam ägare är han även huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1916-11-17
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget förändrats till pråm. Utgår med detta ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Sjömanshuset i Västervik, fartygsregister.