Anders Magnus Sohlberg

Personuppgifter:

Född 1833-05-16 i Södra Möckleby församling på Öland. Föräldrar var snickaren vid Öland Alunbruk Anders Solberg och hans hustru Ingrid Maria Nilsdotter.

Tog styrmansexamen i Kalmar 1855.

Flyttar 1860 som coopvardikapten till Oskarshamn.

Vigd 1860-12-03 i Oskarshamn med Charlotta Antoinette Wickberg, född i Döderhults församling 1828-10-26. Hon avlider 1870.

Vigd 1875-01-12 i Kalmar med Hilda Charlotta Hamberg, född i Ålems församling 1854-06-25.

Var ledamot i direktionen för Oskarshamns sjömanshus och var under åren 1890-1910 sjömanshusombudsman.

Avlider 1911-06-05 bosatt på nr 160 i Oskarshamn som f.d. sjökapten och sjömanshusombudsman.

Sjömanshusregistreringar:

Registreras vid Kalmar sjömanshus 1850 med registreringsnummer 325 och vid Oskarshamns sjömanshus 1871 utan registreringsnummer där han avregistreras 1899 för bristande sjötjänst.

De mönstringar som hittills hittats vid Oskarshamns sjömanshus är den första från 1860 som befälhavare på skonaren Alma och där den sista är från 1892 som befälhavare på ångpråmen Cronstadt.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1863-66NilsSlupOskarshamn
1867-68LutherSkonareOskarshamn
1880-81LinusSkonareOskarshamn
1885-86BazarBriggOskarshamn
1906-07GuyaneSkonertskeppOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns och Kalmars sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén