Luther, HCPD

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HCPD
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 93,4 fot
  • Bredd: 24 fot
  • Djupgående: 14,37 fot
  • Dräktighet: 75,5 svåra läster
  • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1857
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi med fyra deltagare i Oskarshamn med sjökaptenen Nils Lagerhamn som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 11/8 1857.

1858-04-27
Efter vissa ändringar i rederiet så utses skepparen Karl Johan Hammarqvist till huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1862-09-15
Återigen ändringar i rederiet och handlaren Per Deurell utsetts till huvudredare. Inga andra ändringar.

1867-02-20
Då vissa delar i partrederiet skiftat ägare så utnämns sjökapten A. M. Sohlberg till huvudredare. Hemmahamn som tidigare.

1868-11-03
Förändringar av äganderätten i rederiet medför att som ny huvudredare agerar vice konsuln Nils Gustaf Wijkström. Övrigt kvarstår.

1875-09-29
Under resa från Newcastle mot Trelleborg med kol strandade fartyget vid Stenbjerg söder om Hanstholm på Jylländska nordsjökusten och blev totalt vrak. Besättningen räddades med raketapparat.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamns Sjömanshus fartygsregister
  3. Nya Dagligt Allehanda 1875-10-05