Karl Johan Hammarqvist

Personuppgifter:

Född 1815-06-17 i Klämna i Döderhults församling. Föräldrar var Föräldrar var bonden Lars Hansson och hans hustru Maria Nilsdotter.

Bosatt från 1822 i Stångehamn i Döderhults församling för att efter 1837 som coopvardikapten byta namn från Larsson till Hammarqvist.

Vigs i Döderhults församling 1848-12-09 med Anna Sofia Andersdotter, född 1824-01-16 i Ryssby församling.

Paret bosätter sig efter vigseln i Döderhultsvik, efter 1856 Oskarshamn, där de är bosatta fram till att han avlider

Tillhörde direktionen i Oskarshamns sjömanshus vid bildandet 1857.

Avlider 1877-09-04 som sjökapten och bosatt på nr 376 i Oskarshamn.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven som sjökapten av andra klassen vid Oskarshamns sjömanshus 1871 utan registreringsnummer.
Första hittills funna registrerade mönstringen är 1862 som befälhavare på skonaren Carolina från Oskarshamn och där den sista är från 1871 med samma befattning och samma fartyg.

Det finns en not i en husförhörslängd om att han redan 1837 hade gått till sjöss i Stockholm.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1858-62LutherSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén