Bazar, HPLM

Basfakta:
 • Svensk signal: HPLM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 91,45 fot
 • Bredd: 23,75 fot
 • Djupgående: 13,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1878: 194,66 ton
  • 1880: 204,02 ton
  • 1882: 203,02 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1833
Byggd på varv i Damgarten i Tyskland.

1878-08-24
Köps in till Sverige av ett partrederi med fyra deltagare i Oskarshamn och som huvudredare utsågs handlaren Theodor Linus Askeroth i Oskarshamn. Hemmahamn blir Oskarshamn.

1885-02-05
Till ny huvudredare utses Anders Magnus Sohlberg i Oskarshamn. Inga övriga ändringar.

1886-03-30
Till ny huvudredare i rederiet utses sjömanshusombudsmannen Seth Wickberg i Oskarshamn.

1887-05-11
Efter förändringar i rederiet utses handlaren Olof Wingren i Oskarshamn till ny huvudredare.

1888-04-03
Ett nytt partrederi med två deltagare, varav en av brittisk nationalitet köper fartyget och utser sjökapten Per Erik Larsson Wikholm till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1888-10-01
Ett partrederi med två deltagare i Karlshamn köper fartyget. Som huvudredare utsågs troligen fru Marie N. C. Wanebu?. Hemmahamn Karlshamn.

1889-01-12
Strandade vid Montrose under resa från Oskarshamn mot Shields med pitprops och blev totalt vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev