Presto, JBQR, 572

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv
Basfakta:
 • Tysk signal: MBND
 • Svensk signal: JBQR
 • Svenskt reg. nr: 572
 • Längd: 34,01 meter
 • Bredd: 8,15 meter
 • Djupgående: 4,23 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 283,84 registerton
  • 1894: 270,14 registerton
  • 1900: 270,87 registerton
 • Riggning/typ: Barkskepp
Historik:

1867
Fartyget byggs i Rostock av skeppsbyggmästaren H Richmer och hemmahörande i Rostock.

Bild på fartyget liggande i Rostock

1893-05-05
Fartyget inköps från en kapten H Haase i Rostock för 8000 Mark till Påskallavik och ett partrederi om fem deltagare med grosshandlaren Nils Lorentz Callerström som huvudredare. Hemort blir Påskallavik. Svenskt interimscertifikat utfärdades av Generalkonsulatet i Lübeck 6/5 1893.
Svenskt certifikat utfärdat 2/6 1893.

1895-09-12
Vid ett sammanträde med deltagarna i partrederiet utsågs Erik Laurentius Andreas Callerström till ny huvudredare efter sonen Nils Lorentz Callerström som avsagt sig detta uppdrag.

1900-07-13
I ett nytt certifikat som utfärdats efter det att fartyget förbyggts tidigare under året och omriggats till skonertskepp på Påskallaviks skeppsvarv av skeppsbyggmästaren P. J. Westin, utses återigen Nils Lorentz Callerström som huvudredare för fartyget som nu ommätts till 270,87 nettoregisterton.

1912-10-01
I mycket hårt väder gjordes försök att nå Middlesbroughs hamn efter ett antal misslyckade försök att inbogseras till West Hartlepools hamn, strandade fartyget i inloppet till floden Tees och blev vrak. Kaptenen föll i vattnet och omkom.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen