Frithiof, HFBM

Basfakta:
 • Svensk signal: HFBM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 22,17 fot
 • Djupgående: 8,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1870: 25,5 nyläster eller 82,34 registerton
  • 1877: 75,58 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1870
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för sjökaptenen Nils Peter Dahlgren i Figeholm som ensam ägde fartyget och var huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1870-05-10.

1873-04-03
Vice konsuln Nils Gustaf Wijkström köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1880-06-13
På resa från Oskarshamn med en last av bräder mot Årøsund i Slesvig, Danmark strandade fartyget i tjock dimma vid Långören utanför Karlskrona och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Södra Skåne 1880-06-17