Orion, HDCG, 985

Basfakta:
 • Svensk signal: HDCG
 • Svenskt reg. nr.: 985
 • Längd: 61,50 fot
 • Bredd: 20,35 fot
 • Djup: 8,35 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 29,96 svåra läster
  • 1866: 19,5 nyläster eller 63,35 regsiterton
  • 1880: 61,21 ton
  • 1886: 60,86 registerton
  • 1895: 54,56 registerton
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1860
Byggd på Werkholmen i Mönsterås som slup av skeppsbyggmästaren O. L. Nordström för ett partrederi i Kivik med skepparen Såne Wendel som huvudredare. Fartygets hemort blev Kivik.
Första fribrev utfärdat 20/6 1860.

1869-05-11
Rederiet låter rigga om fartyget till skonare på varv i Åhus. Inga övriga ändringar

1871-03-??
Fartyget säljs till styrman Jörgen Christiansen i Rönne på Bornholm för 2250 rigsdaler och med detta utgår fartyget ur svenskt register.

1880-05-08
Ett partrederi i Skillinge med fiskaren Nils Oscar Glifberg som huvudredare köper tillbaka fartyget till Sverige för 4400 kronor och erhåller nytt fribrev enligt datum ovan. Ny hemort blir Skillinge.

1882-01-31
Ett partrederi i Simrishamn med skepparen Nils Möller som huvudredare blir fartygets nya ägare och som får Simrishamn som hemort.

1886-05-01
Rederiet låter skeppsbyggmästaren David Reinhold Andersson i Karlshamn förbygga fartyget på Karlshamns skeppsvarv. Efter förbyggnad blir fartygets hemort Skillinge. I övrigt inga ändringar.

1891-03-02
Ett nytt partrederi i Skillinge med skepparen Johan Peter Lundgren som huvudredare blir nya ägare. Hemort Skillinge kvarstår.

1904-04-09
Fartyget strandade och blev totalt vrak vid Heligholmen på sydöstra Gotland. Befälhavaren omkom.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Med Sejl, Damp & Motor. Bornholmska skepp 1850-1998 (ISBN 87 88179 35-4)