Carolina, HLBP

Basfakta:
 • Dansk signal: NFQK
 • Svensk signal: HLBP
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 86 fot
 • Bredd: 21,90 fot
 • Djupgående:10,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 58,29 svåra läster
  • 1866: 38,5 nyläster eller 120,58 registerton.
  • 1877: 118,87 ton
  • 1882: 127,76 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857-06-22
Byggd i Lerhamn 1857 av skeppsbyggmästaren Ola Nilsson för ett partrederi i Helsingborg med sjökaptenen Nils Peter Andersson som huvudredare. Hemort Helsingborg.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1874-02-21
Sjökaptenen Martin Jönsson i Skogsdala, Mellby är huvudredare i det partrederi som är fartygets nya ägare. Ny hemort Kivik.

1882-03-04
Ett partrederi i Oskarshamn med vice konsuln Adolf Lundberg som huvudredare köper fartyget som får Oskarshamn som hemort.

1883-02-06
Skolläraren Jöns Holm i Kivik , som är huvudredare i det partrederi som blir nya ägare till fartyget. Ny hemort Kivik.

1893-03-10
Fartyget köps av ett partrederi i Fredericia i Danmark vilket även blir dess hemort.

1894-04-17
Under resa frän Brahestad till Hull sprang läck och sattes på grund på Gotska Sandön och förliste.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. http://www.jmarcussen.dk