Jehu

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 68,15 fot
 • Bredd: 22,20 fot
 • Djupgående: 9,30 fot
 • Dräktighet:
  • 1840: 46 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1840
Byggd på ett ej definierat varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Peter Hassleqvist i Döderhultsvik. Hasselqvist var ensam ägare och därmed även huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 22/10 1839.

1841-04-16
Peter Hasselqvist försålde andelar i fartyget så att det nu ägdes av ett partrederi Döderhultsvik med Hasselqvist som fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1844-04-20
Vid Hassleqvists konkurs övertogs hans andelar av delägaren ryttmästaren J. F. Hultenheim i Döderhult. Någon ny huvudredare anges ej i fribrevet. Döderhultsvik kvarstår som hemort.

1845-10-22
Under resa från Holstein mot hemorten, förmodligen i barlast, strandade fartyget på Gåsö i närheten av Mönsterås och blev vrak. Samtliga i besättningen räddades. Offentlig auktion på inventarier hölls i Svartöhamn 10 december.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mät- & Bilbrev
 3. Tidningen Calmarposten 1845-10-25
 4. Tidningen Barometern 1845-11-26