Carl August, HLNT

Basfakta:
 • Svensk signal: HLNT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71,60 fot
 • Bredd: 23,40 fot
 • Djupgående: 6,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 48,5 svåra läster
  • 1866: 28,5 nyläster eller 90,69 registerton
  • 1874: 30,5 nyläster eller 96,86 registerton
  • 1877: 91,04 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1856
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Johan Back för skeppsredaren Börje Pettersson i Figeholm och som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 30/5 1856.

1858-01-28
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1867-04-10
Skepparen och handlaren Sven August Ljungstedt i Figeholm köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort Figeholm kvarstår.

1874-05-30
Ägaren låter förbygga fartyget på varv i Figeholm av byggmästaren N. Nelsson och tar ut nytt fribrev vid datum ovan. Huvudredare och hemort ändras ej.
Nya mått anges till:

 • Längd: 73 fot
 • Bredd: 23,7 fot
 • Djupgående: 9,5 fot

1877
Sveriges skeppslista för året anger att huvudredare till fartyget är Pettersson & Ljungstedt i Figeholm men i fribrevet för aktuell tid anges att August Ljungstedt är ensam ägare.

1879-10-20
Under resa från Middlesbrough mot Stockholm med tackjärn och koks överseglades fartyget i storm och hög sjö av den finska barken Roska från Brahestad. Besättningen räddades till Hull av Roska och till Le Havre av norska briggen Favorit.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista