Primus

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 83,30 fot
 • Bredd: 27,29 fot
 • Djupgående: 11,32 fot
 • Dräktighet:
  • 1863: 64 läster
  • 1865: 97,5 svåra läster eller 56,16 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Byggd på okänd plats och år i Finland

1863
Under finsk flagg överseglades fartyget av en engelsk brigg sydväst om Bornholm och bogserade in till Karlshamn av briggen Lloyd från Ljugarn.
Fartyget såldes på en offentlig auktion i Karlshamn 20/6 1863.

Sjökaptenen N. Larsson i Tosteberga köper fartyget på auktionen för 75 Rd och 05 öre och låter skeppsbyggmästaren D. R. Andersson reparera fartyget på varv i Karlshamn. N. Larsson säljer hälften i fartyget den 29/3 1865 och det nya partrederiet utökas med ytterligare en person 5/4 1865.

1865-08-29
Partrederiet säljer 12/7 häften av fartyget till Erland Petersson i Oskarshamn som även blir huvudredare och fartyget får Oskarshamn som hemort.
Första fribrev utgivet vid datum ovan.

Fartygets slutliga öde ej känt. Besättning påmönstrad i Karlshamn 1865-06-27 för resa mot Oskarshamn. Sedan saknas information.

Har du information som kan ge upplysning om fartygets vidare öden, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Karlshamns Allehanda 1863-05-13 samt 1863-06-13
 3. Karlshamns sjömanshus, Mönstringsliggare.