Selma, HNKT

Basfakta:
 • Svensk signal: HNKT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 92,5 fot
 • Bredd: 21,10 fot
 • Djupgående: 9,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 118,55 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1876
Sannolikt byggd på Thoréns varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tretton deltagare i Arildsläge med skepparen Christian Nilsson som huvudredare. Hemort Arildsläge.
Första fribrev daterat 11/9 1876.

1881-02-11
Efter vissa förändringar i rederiet är nu sjökapten Nils Petter Nilsson huvudredare. Fartygets hemort är nu Arild.

1881-07-20
Under resa från West Hartlepool mot Skanör med en last av stenkol och i närheten av Trindelens fyrskepp blev fartyget överseglat av en dansk ångare vid namn Harald. Fartyget sjönk på några minuter men besättningen lyckades bärga sig ombord på ångfartyget. Ångaren var på väg till New York men hade vid kollisionen erhållit vissa skador så att man var tvungen att gå tillbaka till Köpenhamn. Sjöförklaring i Köpenhamn.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista