Norden

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 65,37 fot
 • Bredd: 21,55 fot
 • Djupgående: 8,62 fot
 • Dräktighet:
  • 1853: 36,75 svåra läster
  • 1857: 39,61 svåra läster
  • 1866: 23,5 nyläster eller 75,93 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1853
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O L Nordström för partrederi på orten med skepparen Nils Peter Engström som huvudredare. Fartygets hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 1853-06-10.

1856-04-18
Ett partrederi med lantbrukaren Per Funkqvist i Gränebo som huvudredare köper fartyget. Hemort troligen Mönsterås.

1862-03-27
Sjökapten Nils Peter Dahlgren i Hveningehult, Döderhult köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1865-03-01
Förre huvudredaren säljer andel i fartyget och grosshandlaren Erland Petersson blir ny huvudredare. Hemort Oskarshamn

1866-08-15
Under resa från Oskarshamn mot Flensburg strandade fartyget vid Barhoft på Hiddensee vid Stralsund och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning
 3. Ystads Tidning