Maria, HVCD, 881

Basfakta:
 • Dansk signal: NQDC
 • Svensk signal: HVCD
 • Svenskt reg. nr.: 881
 • Längd: 104 fot
 • Bredd: 29,2 fot
 • Djup: 13,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 130,71 svåra läster
  • 1853: 121,15 svåra läster
  • 1865: 128,50 svåra läster eller 74,02 nyläster
  • 1869: 86 nyläster
  • 1890: 265,06 registerton
  • 1894: 249,22 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1851
Byggd på varv i Hudiksvall av skeppsbyggmästaren M. J. Wallner för ett partrederi i Hudiksvall med handlaren E. O. Regnander som huvudredare. Hemort Hudiksvall.
Första fribrev utfärdat 27/6 1851.

1865-10-26
Fartyget köps av handlaren Edvard Frisk i Hudiksvall och som ensam ägare blir han även huvudredare. Fartyget förbyggs i Kalmar av skeppsbyggmästaren F. G. Roos. Hemort som tidigare.

1872-04-19
Förre ägaren säljer andel i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Den tidigare huvudredaren och hemorten kvarstår.

1876-05-09
Fartyget säljs för 32.000 kronor till ett ej namngivet danskt rederi i Dragör.

1878
Fartygets hemort uppges nu till Köpenhamn. Ingen ägare angiven.

1883
Nu ägs/redas fartyget av en L. A. Barfred i Köpenhamn.

1885
T. Eriksen i Dragör anges som ägare/redare.

1890-03-12
Fartyget köps in till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med bleckslagaren Karl Johan Löfgren som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn. Datum ovan anger interimscertifikat. Ordinarie certifikat utges 18/4 1890.

1898-03-28
Efter förändringar i partrederiet utses kontoristen Carl Oskar Höglund till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1899-02-28
Nya förändringar i partrederiet innebär att fartygets hemort nu är Mönsterås och till huvudredare utses förre delägaren och lantbrukaren Ernst Johansson i Östra Kråkerum, Mönsterås.

1902-03-10
Återigen ändringar i partrederiet och som ny huvudredare utses handlaren Frans Gustaf Karlsson i Mönsterås. Hemort kvarstår.

1908-12-09
Fartyget säljs för 1500 kronor i Helsingör till Axel Brix-Hansen och Martin Larsen från Helsingör.
De ny ägarna kommer att förändra fartyget till kolpråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. Oskarshamnstidningen 1909-01-20