Lisa, JHVN, 3283

Basfakta:
 • Finsk signal: SJDL
 • Svensk signal: JHVN
 • Svenskt reg. nr: 3283
 • Längd: 21,82 meter
 • Bredd: 7,0 meter
 • Djupgående: 2,40 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 72,87 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1892
Byggd på Neuvattoma varv i Vekkelaks socken i Finland av byggmästaren Simo Raasen.

1897
Ägd av skepparen Johan Fridolf Lindroos med hemmahamn Hangö. Fartygets namn är “Salo“.

1898-08-16
Fartyget köps in till Sverige, då liggande i Stockholm, för 5.200 kronor av skeppsklareraren Carl Gustaf Thulin i Stockholm som även blir huvudredare. Hemort Stockholm.

1899-03-21
Ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare köper fartyget för 5.300 kronor och till huvudredare utses tullvaktmästaren August Edvall i Oskarshamn. Ny hemort blir Oskarshamn.

1899-11-15
Strandade vid Baltischsport i Estland under resa från Trångsund mot Goldingen med bräder. Besättningen räddades men fartyget blev utdömt som vrak. Sjöförklaring inför Svenska Konsulatet i Reval.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen 22/11 1899