Saga, HMRN, 1143

Briggen Saga
Basfakta:
 • Svensk signal: HMRN
 • Svenskt reg. nr: 1143
 • Längd: 39,42 meter
 • Bredd: 7,52 meter
 • Djupgående: 3,86 meter
 • Dräktighet:
  • 1875: 304,04 ton
  • 1889: 299,70 registerton
  • 1894: 283,56 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1875
Saga byggdes av ek och furu på kravell av skeppsbyggmästaren Fritiof Lindé i Värnanäs i Kalmar län, för partrederi i Kalmar med skeppsredaren Erik Laurentius Bolin som huvudredare.

1880
Såldes fartyget till ett nytt partrederi i Kalmar med hamnfogden Frans Oscar Ågren som ny huvudredare.

1885
Efter vissa förändringar i rederiet utsågs kontoristen Johan Anton Sjöberg till ny huvudredare.

1889
Utses handlanden Axel Reinhold Andersson till huvudredare.

1894
I mars detta år såldes hon på auktion för 17000 kronor till vice konsuln Olof Wingren i Oskarshamn. Fartyget var vid tillfället då liggande i Ystad. Till kapten utsågs Lorentz Peter Sjöstrand. Fartyget reparerades och kopprades vid Thoréns skeppsvarv i Oskarshamn till högsta klassen i Bureau Veritas. Fartyget blev också till fullo försäkrat

1894
I November lämnar Saga Oskarshamn med en last av timmer, förmodligen pitprops, mot West Hartlepool i England. Detta var den andra resan för den nya ägaren.

1894
I December lämnar Saga West Hartlepool kring den 19:e med viss last avsedd för Nickerie, Holländska Guyana (idag Surinam), Sydamerika och fortsatte mot Burntisland för komplettering av last innan avresan mot Sydamerika.

1895-01-10
Saga lämnar Burntisland för resan över Atlanten. Returlast tillbaka till Europa var redan bestämd.

1895-01-25
En storm från nordväst med mycket hård sjö drabbade Saga i den engelska kanalen med den påföljden att seglen blev söderslitna.

1895-02-02
Började rodret att brytas sönder. Fartyget befann sig då i Biscayabukten i närheten av Kap Finisterre utanför Spaniens norra kust. Besättningen försökte att nödvändigt reparera skadorna men lyckade inte fullt ut. Dagen efter, med ännu hårdare vindar och sjö, beslutade besättningen att försöka gå mot engelska kanalen för att där om möjligt hitta en hamn för reparation eller assistans av andra passerande fartyg.

1895-02-07
Vädret lugnade sig och vinden kantrade varpå man beslutade att försöka gå till Azorerna för reparation. Man hade under dagen kontakt med ett norskt skepp, vilka erbjöd räddning genom att man skulle överge Saga, men besättningen beslutade att stanna kvar ombord och försöka rädda fartyget då det fortfarande inte läckte.

1895-02-10
Möjligheten att över huvud taget styra fartyget, varken via roder eller segel, var vid den här tidpunkten helt uteslutet.

1895-02-11
Rodret var nu fullständigt borta och man insåg att man måste överge fartyget. Man signalerade mot en ångare och ett par segelfartyg i närheten men inte något av dessa fartyg uppmärksammade deras belägenhet.

1895-02-12
När signalen äntligen sågs var det av en svensk skonare vid namn Hebe, som plockade upp besättningen och fartyget övergavs.

1895-02-19
Denna dag informerades ägaren via ett telegram från Lloyds att fartyget hade övergetts och strandat utan roder på kusten i närheten av Queensland på Irland. Information från Irländska tidningar definierar vrakplatsen till Kellys Cove i närheten av Ballycroneen mellan Poor Head och Ballycotton i närheten av staden Queenstown i Cork County, Irland. Lasten skulle bestå av kol och styckegods. Man var osäkra på om fartyget var Saga från Oskarshamn eller om det var en norsk brigg vid namn Saga. Ägaren började att undersöka vad som inträffat men utan några resultat.

1895-02-26
Lokala tidningar i Oskarshamn rapporterade att ägaren hade fått information att fartyget strandat men ingen information om vad som hänt besättningen. Spekulationer startade om besättningen hade drunknat eller kanske blivit räddat av ett annat fartyg.

1895-03-09
Fortfarande ingen vetskap om besättningen öde. Information gavs att inga kläder eller navigationsinstrument fanns ombord på vraket viket kunde kanske kunde tolkas som om besättningen räddats av annat fartyg. All var bara spekulation eftersom ingen visste vad som hänt.

1895-03-12
Rapporterar tidningar i Oskarshamn att ett telegram inkommit till ägaren från kaptenen på det räddande fartyget Hebe, kapten Holm, att samtliga i besättningen räddats och ilandsatts i Cuxhaven, Tyskland. Nu står allt klart att fartyget övergavs den 12 februari på grund av att rodret försvann. Sjöförklaring gjordes i Cuxhaven

1895-03-19
Besättningen ankommer Oskarshamn med tåg. Kaptenen på Hebe erhåller medalj för sin räddning av Saga´s besättning.

Besättningen som mönstrade på Saga i Oskarshamn 1894-11-16 var följande:

 • Kapten Lorentz Peter Sjöstrand, född 1856 i Ålem
 • Styrman Johan Martin Hansson, född 1864 i Falsterbo
 • Konstapel Frans Oskar Karlsson, född 1870 i Mönsterås
 • Matros Karl Viktor Johansson, född 1869 i Mönsterås
 • Lättmatros Klas Viktor Danielsson, född 1873 i Fliseryd
 • Lättmatros Uno Rudolf Johansson, född 1874 i Fliseryd
 • Lättmatros Per Oskar Leonard Svensson, född 1877 i Ryssby
 • Jungman Josef Edvin Gottfrid Gustafsson, född 1878 i Häreda
 • Kock Ernst Herman Pettersson, född 1876 i Oskarshamn

Noterbart är att bland annat två ankare är bevarade från Saga och det ena kommer förmodligen, inklusive fartygets historik, att sättas upp av en lokal förening vid platsen för strandningen.

Källor:
 1. Oskarshamns Sjöfartsförening
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen från tiden
 4. Oskarshamns sjömanshus mönstringsliggare och sjömansrullor