Ariadne, JHCK, 3051

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: JHCK
  • Svenskt reg. nr.: 3051
  • Längd: 44,5 meter
  • Bredd: 8,65 meter
  • Djup: 3,61 meter
  • Dräktighet: 290,80 registerton
  • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1862
Byggd i Lübeck och förbyggd på okänd ort 1868.

1897-05-21
Inköpt till Sverige från A/S Ariadne i Helsingör för 9.500 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Carl Vilhelm Bohman som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1899-01-10
Då tidigare huvudredaren avlider väljer rederiet nu bokhållaren Carl Sigfrid Alexius Bohman till ny huvudredare. I övrigt inga förändringar.

1900-01-??
Under mycket svår storm förliste fartyget med man och allt i Nordsjön under resa Burntisland – Ystad med en last av kol.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1900-01-17