Ariadne, JHCK, 3051

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright).
Basfakta:
 • Svensk signal: JHCK
 • Svenskt reg. nr.: 3051
 • Längd: 44,5 meter
 • Bredd: 8,65 meter
 • Djup: 3,61 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 290,80 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1862
Byggd i Lübeck och förbyggd på okänd ort 1868.

1897-05-21
Inköpt till Sverige från A/S Ariadne i Helsingör för 9.500 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Karl Vilhelm Boman som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1899-01-10
Då tidigare huvudredaren avlider väljer rederiet nu sonen till förre huvudredaren och bokhållaren Karl Sigfrid Alexius Boman till ny huvudredare. I övrigt inga förändringar.

1899-12-30
Under mycket svår storm förliste fartyget med man och allt i Nordsjön under resa Burntisland – Ystad med en last av kol.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1900-01-17