Banken, HNVJ/SKHO, 796

Bild från Kalmar läns museum. Här liggande vid kaj vid Tjärhovet i Kalmar.
Basfakta:
 • Svensk signal: HNVJ/SKHO
 • Svenskt reg. nr: 796
 • Längd: 72,45 fot (21,81 meter)
 • Bredd: 22,80 fot (6,73 meter)
 • Djupgående: 9,30 fot (2,72 meter)
 • Dräktighet:
  • 1877: 93,31 ton
  • 1881: 92,69 registerton
  • 1900: 87,23 registerton
  • 1919: 84,10 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1877
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för grosshandlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn som blev ensam ägare och därmed huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 20/7 1877.

1899-06-06
Fartyget köps av kronolänsman Josef Valentin Malmberg i Oskarshamn som blir ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1907-03-13
Ett partrederi med femton deltagare i Brantevik köper fartyget. och till huvudredare utses skepparen Per Nilsson i Brantevik. Ny hemmahamn blir Brantevik.

1918-04-09
Fartyget köps för 8.500 kronor av ett partrederi med tre deltagare i Kalmar och med handlaren Gustaf Emrik Josefsson i Kalmar som huvudredare. Ny hemort Kalmar.

1919-02-20
I samband med en ombyggnad, som kostade 52.000 kronor ändrade rederiet namn på fartyget till “Carl Gustaf“. I övrigt inga ändringar.

1927-04-16
Ett partrederi med sex deltagare i Kalmar och med huvudredaren trävaruhandlaren Oscar Brynolf Johansson köper fartyget för 4.600 kronor. Rederiet ansökte om en namnändring till Anders vilket tydligen ej godkändes utan fartyget återtog det tidigare namnet “Banken“.
Hemmahamn som tidigare.

1938-10-28
Fartyget säljs till hamnmästaren Sture Schött i Degerhamn för 500 kronor. Fartyget skulle säljas vidare till H Lindstrand i Ekenäs men affären genomfördes aldrig. Skrovet bogserades till Degerhamn där det höggs upp vilket bekräftas av ägaren Sture Schött i ett meddelande till Kommerskollegium 16/11 1939.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat