Edla

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 39,2 fot
 • Bredd: 14,3 fot
 • Djupgående: 5,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 5,5 nyläster eller 19,43 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1869
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Nils Nilsson för handlaren August Ljungstedt i Figeholm. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartygets hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 15/4 1869.

1873
Enligt tidningen Barometern så säljs fartyget till rederi på Öland för 2390 riksdaler riksmynt. Till vem eller till vilken ort på Öland anges ej.

Då det saknas fribrev och information över senare ägande kan tyvärr inte fartygets hela historik anges.

Har du upplysningar om fartygets vidare öden, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1873-05-20