Mariane, HSBG/SJHI, 1057

Basfakta:
 • Dansk signal: NDFG
 • Svensk signal: HSBG/SJHI
 • Svenskt reg. nr.: 1057
 • Längd: 17,28 meter
 • Bredd: 5,63 meter
 • Djup: 2,24 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 45,20 registerton
  • 1894: 40,62 registerton
  • 1896: 39,05 registerton
  • 1923: 36,87 registerton
  • 1928: 32,82 registerton
  • 1929: 32,85 registerton
  • 1937: 35,21 registerton
 • Riggning/typ: Jakt
Historik:

1860
Byggd i Bandholm, Danmark

1871
Ägd av en J. Ø. Andresen i Bandholm. Hemmahamn anges till Nakskov.

1884-06-09
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Simris med lantbrukaren Nils Mårtensson som huvudredare. Fartygets hemort Simrishamn.
Första fribrev utfärdat enligt ovanstående datum.

1894-03-13
Efter vissa ändringar i rederiet ändras fartygets hemort till Brantevik. Huvudredare kvarstår.

1900-04-06
AB Petré & Co i Oskarshamn köper fartyget för 4.000 kronor. Någon huvudredare ej definierad. Ny hemort Oskarshamn.
Justering av certifikatet 1903 om att fartyget riggats till galeas.

1923-05-22
Av AB Petré & Co, nu i likvidation, köper skepparen Klas Otto Helmer Andersson i Västervik ensam fartyget för 3.000 kronor och blir dess huvudredare. Hemort Västervik.

1923-06-14
Bästemannen Nils Josef Werner Gustafsson är huvudredare i ett nytt partrederi i Västervik som är nya ägare. Priset för fartyget var 7.500 kronor. Fartyget klassas nu som motorgaleas, men inga uppgifter om var och när förändringen gjordes. Hemort som tidigare.

1925-07-11
Fartyget säljs nu för 3.600 kronor på exekutiv auktion till skepparen Ejnar Hugo Gustafsson i Västervik. Han köper fartyget ensam och blir då även huvudredare. Hemort Västervik oförändrad.

1927-04-30
På auktion inropas fartyget av Västerviks Nya Skeppsvarv för 6.000 kronor. Ingen ändring av certifikat gjordes.

1927-11-14
Fartyget såldes till disponent Lennart Biesért i Lennartsfors för 10.000 kronor. Inte heller denna försäljning förändrar certifikatet. Fartyget hemort blir Lennartsfors.

1928-03-28
Ett nytt partrederi i Västervik blir för 8.000 kronor nya ägare och till huvudredare utses skepparen Erik Helge Valdemar Andersson i Västervik. Hemort återigen Västervik.

1946-12-19
På resa från Stockholm mot Västervik med olja på fat börja fartyget kraftigt läcka varför kaptenen satte det på grund. Samtliga ombord tog sig iland och dagen efter när kaptenen tagit sig tillbaka hade fartyget gått av grundet, slagits sönder och förlist.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Danmarks skibslister