Sabrina, JGQF, 2931

Basfakta:
 • Engelskt reg. nr: 76341
 • Svensk signal: JGQF
 • Svenskt reg. nr: 2931
 • Längd: 40,41 meter
 • Bredd: 8,42 meter
 • Djupgående: 3,92 meter
 • Dräktighet:
  • 1896: 279,08 registerton
  • 1898: 296,08 registerton
  • 1899: 298,01 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1876
Byggd i Hylton, Sunderland, England av William Richardson.

1896-08-04
Köps för 700 pund sterling in till Sveriges från rederi på Gurnsey av handlaren Carl Johan August Ideström i Oskarshamn som blir ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1899-03-17
Äganderätten till fartyget har nu övergått genom köp till ett partrederi på sex deltagare i Oskarshamn med järnvägsbokhållaren Per Axel Lange i Oskarshamn som huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1903-02-07
Då tidigare huvudredaren Per Axel Lange avsagt sig rollen som huvudredare p.g.a flytt från staden utsågs vid ett möte styrman Sven Johan Jonsson, Oskarshamn till ny huvudredare.

1915-10-04
Fartyget säljs till ett rederi med åtta deltagare i Halmstad med färgmästaren Victor Wahlgren i Brännö som huvudredare. Hemmahamn blir Halmstad.

1915-11-23
Fartyget sjönk och förlorades totalt i Nordsjön.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen
 4. http://sunderlandships.com