Elvira, HVGF, 2010

Basfakta:
 • Dansk signal: NMCG
 • Svensk signal: HVGF
 • Svenskt reg. nr.: 2010
 • Längd: 28,57 meter
 • Bredd: 7,80 meter
 • Djup: 3,77 meter
 • Dräktighet:
  • 1890: 178,06 ton
  • 1894: 166,73 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1855
Byggd i Nexö på Bornholm av timmermännen J. Brandt och H. L. Blem för konsuln M. J. Munch i Nexö. Hemort Nexö. Fartygets namn var Nexö.

1875
Såld till A/S Brig Nexö i Nexö med köpmannen P. Berg som huvudredare. Hemort Nexö.

1890-10-04
Fartyget köps in till Sverige av handlaren Johan Robert Theodor Löfstedt i Figeholm och som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartyget namnändras till Elvira och hemort blir Figeholm.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1896-03-27
Efter att förre huvudredaren avlidit bildas ett partrederi där kronolänsman Josef Valentin Malmberg utse till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1899-02-21
Med ändringar i rederiet utses handlaren Gottfrid Karl Teodor Löfstedt till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1902-03-14
Då ändringar av rederiets delägarskap skett utses skepparen Nils Peter Lindbom till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1910-08-05
Under resa i barlast från Kiel mot Ulvvik, Nordingrå norr om Härnösand så övergavs fartyget i hårt väder och i sjunkande tillstånd efter att ha sprungit läck i närheten av Gotska Sandön. Besättningen räddades av den norska ångaren Eva och ilandsattes i Helsingborg. Sjöförklaring gjordes i Helsingborg 1910-08-10.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. Oskarshamnstidningen 1910
 4. Boken “Med Sejl, Damp & Motor” av Erik Pedersen. (ISBN 87 88179 35 4)
 5. https://vragwiki.dk