Gottfrid, HBVG, 1338

Basfakta:
 • Svensk signal: HBVG
 • Svenskt reg. nr.: 1338
 • Längd: 55,20 fot
 • Bredd: 21,3 fot
 • Djup: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1830: 36,03 svåra läster
  • 1839: 31,59 svåra läster
  • 1840: 32,55 svåra läster
  • 1868: 16,5 nyläster eller 54,34 registerton
  • 1877: 45,23 ton
  • 1889: 45,38 registerton
  • 1897: 39,07 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1830
Byggd som slup i Ström på Orust och under namnet Minerva av skeppsbyggmästaren Abraham Olsson för ett partrederi i Karlshamn med handlaren J. N. von Bergen som huvudredare. Fartygets hemort blev Karlshamn.
Första fribrev utfärdat 15/3 1831.

1833 riggades fartyget om till galeas.

1835-03-06
Ett partrederi i Ystad med handlaren G. M. Stenberg som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Ystad.

1845-04-15
Efter förändringar i rederiet utses handlaren P. C. Lamberg till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1855-04-27
Handlaren Johan August Kreuger i Kalmar är huvudredare i ett partrederi i Kalmar som nu blir fartygets nya ägare och där Kalmar blir ny hemort.

1857-01-16
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta både ensam ägare och huvudredare. Hemort kvarstår.

1857-11-19
Andelar i fartyget säljs så att det nu återigen redas av ett partrederi. Inga ändringar av huvudredare eller hemort.

1862-07-08
Handlaren Sven Petersson i Djursvik köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort Djursvik.

1868-05-08
Fartyget som strandat i oktober 1862 och blivit klassat som vrak köps på auktion i november 1862 för 100 Rd Rmt av ett partrederi i Djursvik med skepparen Nikolaus August Larsson som huvudredare. Det nya rederiet låter bärga vraket och 1868 förbyggs det och riggas om till skonare på varv i Djursvik av skeppsbyggmästaren Anders Håkansson.
Fartyget namnändras till Gottfrid och får nytt fribrev vid datum ovan.
Hemort Djursvik kvarstår.

1894-06-08
Skepparen Petter August Johansson i Gissemåla i Ålems socken köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Timmernabben.

1898-06-30
Ett partrederi i Oskarshamn blir nya ägare till fartyget och till huvudredare utses kontoristen Carl Oskar Höglund. Ny hemort blir Oskarshamn.

1898-11-03
Skepparen Carl Johan Johansson i Mönsterås blir huvudredare i ett partrederi som blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Saltvik i Döderhult.

1899-01-09
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium om att fartyget slopats och ändrats till pråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat