Sofia Augusta, HBKM

Basfakta:
 • Svensk signal: HBKM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67,78 fot
 • Bredd: 20,49 fot
 • Djupgående: 10,69 fot
 • Dräktighet:
  • 1837: 42,31 svåra läster
  • 1866: 26 nyläster eller 84,37 registerton
  • 1871: 26,5 nyläster eller 85,75 registerton
  • 1876: 79,39 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1837
Byggd på Oscars varv i Luleå av skeppsbyggmästaren Nils Petter Sundqvist för ett partrederi i Stockholm med grosshandlaren Carl A Peyron som huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 26/10 1837.

1854-03-29
Grosshandelsbolaget Frans August Eisen & Co i Stockholm köper fartyget och huvudredare blir Frans August Eisen. Hemort ändras ej.

1855-07-03
Fartyget köps av grosshandelsbolaget Otto Lundholm & Co som utser Leonard Horneman till huvudredare. Hemort kvarstår.

1857-12-31
Handlaren Johan Petter Victor Eriksson i Visby köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Visby.

1860-05-04
Fartygets nye ägare blir handlaren C. L. Krokstedt i Visby. Även han är ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1867-09-03
Johanna Wilker i Klintehamn blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort Klintehamn.

1873-03-31
Rättaren Nils Petersson i Voxtorp köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1874-06-16
Skepparen Carl Johan Eriksson blir ny ensam ägare och fartygets huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1876
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Oskarshamn. Huvudredare och hemort kvarstår.

1880-11-24
Fartyget säljs på auktion i Köpenhamn till en ej namngiven köpare.

Fartygets slutliga öde obekant.

Källor:

 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1880-11-25