Achilles, HPDB

Bild från Museiföreningen HAMNMAGASINETS VÄNNER, Figeholm
Basfakta:
 • Svensk signal: HPDB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 113,5 fot (33,86 meter)
 • Bredd: 23,25 fot (6,90 meter)
 • Djupgående: 11,3 fot (3,31 meter)
 • Dräktighet:
  • 1877: 192,74 registerton
  • 1885: 194 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1877
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av byggmästaren Per Johan Pettersson för vice konsul Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn som även var huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 23/10 1877.

1886 (Uppgifter och datering vaga).
En notering i fribrevet gör gällande att ägaren sålde andelar i fartyget och att det nu ägdes av ett partrederi. Troligtvis har det samma huvudredare och hemort som tidigare.

1888-05-18
Fartyget ägs nu av ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare och med sjökapten Karl Georg Emil Ekvall som huvudredare. Hemort som tidigare, Oskarshamn.

1892-03-04
Fartyget strandar på Madeira under resa från London mot Rio de Janeiro med en last av cement. Då fartyget försökt ankra i lä för en orkanliknande storm spolades kaptenen överbord och försvann. Senare bogserades fartyget till Funchals redd. När vädret blev bättre återvände besättningen till fartyget och det bogserades ut en bit till havs där stömmar och hög dyning tryckte fartyget tillbaka mot kusten där det havererade och plundrades. Sjöförklaring vid Rådhusrätten i Oskarshamn 14/4 1892.

Bild från Museiföreningen HAMNMAGASINETS VÄNNER, Figeholm.
Strandningen på Madeira.
Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Nya Dagligt Allehanda 1877-10-04