Elisabeth, KGMF/SIEK, 7426

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförenings bildarkiv.
Basfakta:
 • Dansk signal: NSTW
 • Svensk signal: KGMF/SIEK
 • Svenskt reg. nr: 7426
 • Längd: 34,61 meter
 • Bredd: 8,07 meter
 • Djupgående: 3,46 meter
 • Dräktighet:
  • 1914: 185,10 nrt (Dk)
  • 1928: 187,35 registerton
  • 1929: 190,98 registerton
  • 1932: 177,60 registerton
  • 1934: 181,78 registerton
  • 1938: 181,74 registerton
  • 1942: 187,08 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1914
Fartyget byggt på Johannes Ring Andersens skeppsvarv på Fredriksøen i Svenborg, Danmark för Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Elisabeth Eff A/S, Thurø.

1918-06-29
Sålt till Firma Petersen & Jensen i Svendborg, som vidaresålde samma dag till Panis Rederi-A/S.

1926-10-02
Fartyget köps på en tvångsauktion av konsul Axel Nielsen i Svendborg.

1927-07-06
Inköpt till Sverige för 28.000 kronor av ett partrederi med femton deltagare i Skillinge med skepparen Henrik Månsson, Skillinge som huvudredare. Hemort Skillinge.

1932-04-13
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget erhållit en Super Skandia 94,27 Hk hjälpmaskin och nu mäts till 177,60 nettoregisterton.

1945-04-05
Ett partrederi med två deltagare i Alsvik på Blidö med huvudredaren Karl Emil Andersson köpte fartyget för 120.000 kronor och hemort blev Alsvik.

1946-06-03
Ett partrederi i Oskarshamn med sjutton deltagare köper fartyget för 165.000 kronor och till huvudredare utsågs skeppsmäklaren Olof Leonard Laurell. Fartyget hemort nu Oskarshamn.

1947-09-27
Under resa från Stettin mot Oskarshamn med salt gick fartyget på grund i tjocka med laber NV bris och med smul sjö kl 23.10 2 nautiska mil väster om Doe Udde på Bornholm och blev senare totalt vrak.

Bild från Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner i Figeholm.
Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner, Figeholm
 4. http://www.jmarcussen.dk
 5. https://vragwiki.dk