Vivian, HGKM

Basfakta:
 • Svensk signal: HGKM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80,5 fot
 • Bredd: 22,6 fot
 • Djupgående: 10,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 39,5 nyläster eller 121,29 registerton
  • 1875: 117,16 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1871
Byggd på Raggarön i Börstils socken av Gustaf Ekdahl för ett partrederi med fem deltagare under namnet “Sädesärlan” och med hemmansägaren Mats Jansson som huvudredare. Hemmahamn blev Håknäs by.
Första fribrev utfärdat 15/8 1871.

1872-05-25
Efter att ha strandat utanför Hallnäs på Ölands ostkust såldes fartyget av en I. Råberg till vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn för 4.500 kronor. Säljaren åtog sig att leverera fartyget i Oskarshamn.

1875-05-12
Efter att ha förbyggt fartyget på varv i Oskarshamn vilket utfördes av skeppsbyggmästaren P. Pettersson till en kostnad av 16.056,18 kronor erhöll fartyget ett nytt fribrev vid ovanstående datum. Fartyget namnändrades till “Vivian” med hemort Oskarshamn och huvudredare N. G. Wijkström.

1881-12-27
Förlorad vid Hasle på Bornholm under resa Köpenhamn – Oskarshamn i barlast. Kondemnerades den 5 januari 1882 och kommer förmodligen att säljas på auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev.
 2. Oskarshamnstidningen
 3. Sveriges skeppslista