Anton August, HKJN

Basfakta:
 • Svensk signal: HKJN
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 64,10 fot
 • Bredd: 21,20 fot
 • Djupgående: 9,52 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 37,46 svåra läster.
  • 1865: 21,58 nyläster
  • 1866: 23 nyläster eller 73,35 registerton
  • 1877: 74,31 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855
Byggd i Kristianopel av skeppsbyggmästaren N. Jonasson för ett partrederi på orten där sjökaptenen Jonas Pettersson i Kristianopel utses till huvudredare. Hemort Kristianopel..
Första fribrev utfärdat 1855-08-10.

1865-05-11
Ett partrederi i Karlskrona med repslagarmästaren Hans Petter Hansson som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort Karlskrona.

1866-04-23
Huvudredaren Hans Petter Hansson köper samtliga andelar i fartyget. Ingen förändring av huvudredare eller hemort.

1873-06-23
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Axel Lundgren som huvudredare köper fartyget som nu får Oskarshamn som hemort.

1878-07-??
Under resa Oskarshamn – Hartlepool med gruvstöttor gick fartyget in till Scarborough 14/7 för vattenbrist. Stötte hårt i botten vid ebb med svåra bottenskador som följd. Lasten fördes med annat fartyg till Hartlepool. Fartyget förmodligen kondemnerad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamn sjömanshus, Fartygsregister
 3. Barometern 1878-07-24