Ida, HGST, 1924

Basfakta:
 • Svensk signal: HGST
 • Svenskt reg. nr.: 1924
 • Längd: 68,05 fot
 • Bredd: 20,50 fot
 • Djup: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1845: 39,85 svåra läster
  • 1862: 39,79 svåra läster
  • 1866: 24 nyläster eller 77,27 registerton
  • 1876: 76,04 ton
  • 1892: 75,32 ton
  • 1894: 65,62 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1845
Fartyget är byggt i Karlshamn av skeppsbyggmästaren J. Pettersson för handlaren i Kristianstad Sven Littorin. Som ensamägare blev han även huvudredare. Hemort troligen Kristianstad.
Första fribrev utfärdat 17/4 1846.

1855-04-17
Handlaren och vice konsuln i Karlshamn, Lars Paulus Bergh, blir ny ägare och huvudredare till fartyget. Ny hemort blir Karlshamn.

1862-04-19
Ägaren låter skeppsbyggmästaren David Reinhold Andersson förbygga fartyget på Karlshamns skeppsvarv. Inga ändringar av huvudredare eller hemort.
Efter förbyggnaden anges följande nya mått:

 • Längd: 68,05 fot
 • Bredd: 20,50 fot
 • Djupgående: 9,75 fot

1872-04-16
Ett partrederi i Karlshamn köper fartyget och som huvudredare utses sjökaptenen Magnus Pettersson. Ingen ändring av hemort.

1872-07-18
Sjökaptenen Otto Nicolaus Åström i Kongsäter, Västmanland köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Kongsäter, Västmanlad.

1874-07-13
Skepparen Sven August Andersson i Figeholm blir huvudredare i ett partrederi som blir fartyget nya ägare. Ny hemort Figeholm.

1879-06-10
Ett nytt partrederi i Figeholm köper fartyget och till huvudredare utses rusthållaren Nils Johan Petersson. Fartygets hemort ändras ej.

1880-03-27
Skepparen Johan August Johansson i Timmernabben blir huvudredare i det partrederi som nu köper fartyget vars hemort blir Timmernabben.

1887-90
Under denna period anges i Skeppslista, mönstringsliggare samt fartygsregister att huvudredaren är Nils Johan Petersson i Ramshult, Mönsterås och att Mönsterås anges som fartygets hemort..
Noterbart är att det finns inget i något fribrev eller certifikat som verifierar detta.

1890
Återigen med hänvisning till Skeppslista, fartygsregister samt mönstringsliggare så återgår informationen till att ange Johan August Johansson i Timmernabben som huvudredare samt Timmernabben som fartygets hemort.

1909-02-27
Ett partrederi i Tillingenabben med handlaren Anton Werner i Tillingenabben som huvudredare blir fartygets nya ägare där hemorten blir Tillingenabben.

1913-12-08
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget ligger sjunket och är i så dåligt skick att det ej kan användas i fraktfart.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Kalmar och Oskarshamn sjömanshus, Fartygsregister och Mönstringsliggare