Lydia

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 90,55 fot
  • Bredd: 23,8 fot
  • Djupgående: 10,35 fot
  • Dräktighet: 66,25 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Döderhultsvik med tre deltagare och med hemmansägare Peter Jaensson i Forshult som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 24/5 1854.

1854-12-19
Under resa från Gotland mot Lübeck med osläckt kalk och byggtimmer strandar fartyget vid Liselunde skog på Mön’s östra kust i Danmark. Masterna kapades och brand uppstod då vattnet nådde kalken varför fartyget ansågs helt förstört. Besättningen räddades

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Barometern 10/1 1855