Sam, JBPS, 536

Basfakta:
 • Svensk signal: JBPS
 • Svenskt reg. nr: 536
 • Längd: 36,69 meter
 • Bredd: 7,45 meter
 • Djupgående: 3,60 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 254,48 registerton
  • 1897: 238,35 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1893
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare och med sjökaptenen Johan Erik Hagström som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 13/5 1893.

1898-02-07
Kolliderade med det engelska örlogsfartyget Retribution 6 sjömil sydost om Flores Island utanför Montevideo i Uruguay och sjönk. Besättningen räddades av Retribution och ilandsattes i Montevideo.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen 1898-03-12