Delphin, HPTJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HPTJ
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 63,16 fot
 • Bredd: 22,32 fot
 • Djup: 7,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 18,25 svåra läster
  • 1864: 39,3 svåra läster eller 22,6 nyläster
  • 1877: 64,47 ton
  • 1885: 64,04 ton
  • 1891: 67 ton
 • Riggning/typ: Jakt/Slup
Historik:

1855
Byggd som jakt på varv i Djursvik av skeppsbyggmästaren Anders Håkansson för handlaren Sven Ulrik Ljungberg i Kalmar som var ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort Kalmar
Första fribrev utfärdat 31/8 1855.

1864
Ägaren låter skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén i Oskarshamn förbygga och rigga om fartyget till slup. I övrigt inga ändringar.
Nytt fribrev 29/4 1864.

1880-02-27
Ett partrederi i Figeholm med Johan Anton Johansson som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort Figeholm.

Fram t.o.m 1880 är informationen från fribrev. Resterande uppgifter är från Oskarshamns och Västerviks sjömanshus fartygsregister där information är något summarisk varför det finns visst utrymme för tolkningar.

1882-02-10
Fartyget anges tillhöra J. A. Svensson i Simpevarp, Misterhult. Datum anger fartygets registrering vid Västerviks sjömanshus.

1885-01-06
Efter köp från Västerviks distrikt är nu C. P. Johansson i Misterhult ägare enligt inregistreringen vid Oskarshamns sjömanshus.

1885-02-01
Karl Peter Johansson i Snarås, Misterhult är ny ägare enligt registreringen vid Västerviks sjömanshus.

1886
Enligt Oskarshamns sjömanshus så ägs nu fartyget av en person med efternamnet Karlsson bosatt på Afrö i Misterhult.

1889-10-24
Oskarshamns sjömanshus har registrerat fartyget på Anders Peter Andersson i Figeholm.

1892
Fartyget strandade vid Eckelsudde norr om Degerhamn på Ölandska västkusten. Auktion på vraket och inventarier hölls i Degerhamn 12/7 1892.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns och Västerviks sjömanshus, Fartygsregister
 3. Tidningen Kalmar 1892-07-08
 4. Sveriges skeppslista