Sleipner, HDVB, 924

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförenings bildarkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HDVB
 • Svenskt reg. nr: 924
 • Längd: 85,5 fot (26,20 meter)
 • Bredd: 23,75 fot (6,51 meter)
 • Djupgående: 9,20 fot (2,77 meter)
 • Dräktighet:
  • 1870: 37,5 nyläster eller 118,09 registerton
  • 1881: 111,12 registerton
  • 1892: 107,76 registerton
  • 1894: 100,10 registerton
  • 1901: 99,42 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1870
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn med garfverefabrikören Johan Alfred Blomqvist som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 25/4 1870.

1873-03-11
Fartyget köps av ett partrederi med femton deltagare i Helsingborg med skeppsbyggmästaren Johan Nordström som huvudredare. Ny hemort blir Helsingborg.

1883-03-16
Ett partrederi i Bröda by med åtta deltagare är nya ägare till fartyget. Utsedd till huvudredare blev lantbrukaren Anders Persson. Hemort Bröda by i Allerums socken i Malmöhus län.

1886-04-02
Fartyget köps av ett partrederi i Viken med åtta deltagare och till huvudredare blev handlaren Anders Nilsson utsedd. Hemort Viken.

1887-01-28
Sjömannen Sven Andersson blir huvudredare i ett partrederi med två deltagare i Lerberget som köper fartyget. Hemort Lerberget.

1896-02-13
Efter vissa förändringar i partrederiet utses sjökaptenen Johannes Andersson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1910-10-04
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget huggits upp och skall med detta utgå ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Göteborgsposten 1870-04-21