Uno, HQKP

Basfakta:
 • Svensk signal: HQKP
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 63,30 fot
 • Bredd: 19,75 fot
 • Djupgående: 6,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 30,24 svåra läster eller 17,42 nyläster
  • 1877: 52,68 ton.
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1864
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för vice konsuln Nils Gustaf Wijkström som ensam äger fartyget och då blir dess huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 8/8 1864.

1881-03-10
Fartyget köps för 2.900 kronor ensamt av skepparen Karl Gustaf Olsson i Ekenäs som då blir huvudredare. Ny hemort blir Kalmar.

1881-05-25
Med trälast strandade fartyget på Pettgaarderrefvet i närheten av Burg på Fehmern. Efter att last och master förts iland går fartyget av grundet och driver iland någonstans på kusten och slås sönder i efterkommande storm den 9/6 och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Barometern 1881-02-07
 4. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1881-05-28 samt 1881-06-13.
 5. Aftonbladet 1881-06-13