Frida, HTQL, 2778

Basfakta:
 • Svensk signal: HTQL
 • Svenskt reg. nr.: 2778
 • Längd: 30,9 meter
 • Bredd: 7,96 meter
 • Djup: 4,32 meter
 • Dräktighet:
  • 1889: 245,76 registerton
  • 1894: 253,22 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1852
Byggd i Damgarten i Tyskland och hade vid försäljningen till Sverige Louise Otto-Warbelow.

1889-06-20
Inköpt för 8.500 Riksmark från Rostock till Sverige av nämndemannen Johan Peter Pettersson i Gryta by i Roslagsbro. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartyget namn ändrades till Frida och hemort till Gryta by, Roslagsbro. Interimsfribrev utfärdat av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck 2/5 1889.
Första ordinarie fribrev utfärdat vid datum ovan.

1897-06-05
Ägaren flyttar till Ursviken vid Skellefteå varför fartyget då får hemort Ursviken. I övrigt inga ändringar.

1898-06-10
Fartyget togs i beslag i London för en skuld och såldes vidare av myndigheterna till ett partrederi i Västervik där skeppsmäklaren Knut Albin Sixten Petersson var huvudredare. Hemort blev Västervik.

1900-05-31
Rederiet utser Gustaf Alfred Reinhold Petersson i Västervik till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1900-08-06
Efter förändringar i rederiet väljs sjökapten Gustaf Andersson från Verkebäck till ny huvudredare och fartygets nya hemort blir Verkebäck.

1906-09-29
Fartyget säljs till skeppsmäklaren Karl Anker Dam i Oskarshamn för 2.500 kronor. Dam blir huvudredare och hemort Oskarshamn.

1906-10-04
Dam säljer fartyget omgående fartyget vidare till direktören Knut Rudolf Westberg i Stockholm för 8.000 kronor som blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Stockholm.

1906-10-15
Tidigare ägaren Karl Anker Dam i Oskarshamn köper del i fartyget av Knut Rudolf Westberg så att det nu ägs av ett partrederi där Dam blir huvudredare och fartygets hemort blir Oskarshamn.

1909-04-16
Skeppsmäklaren Karl Anker Dam köper nu alla andelar i fartyget och blir med det ensam ägare och huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1909-05-05
Tidigare ägaren försäljer nu andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi i Västervik där vice konsuln Hjalmar Ängqvist blir ny huvudredare. Ny hemort blir Västervik.

1912-04-22
Ett partrederi i Raumo i Finland köper fartyget för 2.800 kronor och det utgår därmed ur svenskt register. Fartyget öde efter försäljningen okänd.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat