Lovisa, HGVS, 1731

Basfakta:
 • Svensk signal: HGVS
 • Svenskt reg. nr.: 1731
 • Längd: 60,70 fot
 • Bredd: 18,60 fot
 • Djup: 7,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 19,85 svåra läster eller 11,43 nyläster
  • 1872: 15 nyläster eller 50,45 registerton
  • 1877: 49,53 registerton
  • 1895: 41,92 registerton
 • Riggning/typ: slup/galeas
Historik:

Fartyget byggt okänt år och plats men har kategoriserats som en Roslagsjakt 1858.

1858
Fartyget förbyggdes av skeppsbyggmästaren C. R. Fridell i Västervik för huvudredaren J. Fredriksson i Västervik.
I det första fribrevet, utfärdat 17/9 1860 så anges att ett partrederi med skräddarmästaren Joseph Fredriksson i Västervik som huvudredare är ägare till fartyget. Om rederiet ägde fartyget då det förbyggdes 1858 framgår ej.
Fartygets hemort Västervik

1863-06-30
Rederiet utser byggmästaren och handlaren Anders Petter Jonsson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1872-05-27
Rederiet låter återigen skeppsbyggmästaren C. R. Fridell förbygga fartyget i Västervik och rigga om det till galeas. I övrigt inga ändringar.

1875-05-18
Ändringar i rederiet medför att som ny huvudredare utses smeden Jöns Dahlberg i Västervik. I övrigt som tidigare.

1877-02-16
Ett partrederi i Västrum blir nya ägare och som huvudredare utses hemmansägaren Nils Peter Johansson i Ytterhult, Västrum. Fartygets hemort blir Västrum.

1884-02-26
Skepparen J. V. Johansson i Ytterhult, Västrum blir utsedd till ny huvudredare och fartyget hemort ändras till Ytterhult.

1894-11-09
Ändringar i rederiet medför att skepparen Karl Anton Söderlund på Väderskär, Loftahammar blir utsedd till ny huvudredare. Hemort Västrum.

1895-07-25
Rederiet meddelar Kommerskollegium att hemorten för fartyget ändrats från Västrum till Loftahammar. I övrigt inga ändringar

1896-07-18
Ett partrederi med skepparen Carl Johan Nilsson i Figeholm som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Figeholm.

1897-05-07
Huvudredaren Carl Johan Nilsson köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1899-12-30
Ett partrederi på Östra Eknö, Västrum köper fartyget för 1500 kronor och utser fiskaren Nils Johan Pettersson på Östra Eknö till huvudredare. Ny hemort blir Östra Eknö.

1907-02-12
Återigen får fartyget hemorten Ytterhult, Västrum då ett partrederi på orten blir fartygets nya ägare. De utser sjömannen Sixten Engström till ny huvudredare.

1908-02-18
Skepparen Carl Johan Hagström i Trosa köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Trosa.

1910-10-28
Fartygets såldes till Kalkindustri AB i Södertälje som ändrade det till pråm. Bekräftades till Kommerskollegium av bolaget i mars 1911 då det utgick ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat